Daphne’s dierverzorging @home privacy-verklaring


Daphne’s dierverzorging @ home verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacystatement geven wij u  antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Daphne’s dierverzorging @ home

Wat zijn persoonsgegevens? 
 Er zijn gegevens die iets over u  zeggen. Bijvoorbeeld:naam, adres of leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u  herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Daphne’s dierverzorging @ home persoonsgegevens? 


 Daphne’s dierverzorging verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 
 - Naam / adres gegevens van de opdrachtgever.
 - Mensen die aan een bedrijf verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

 

Waarvoor verwerkt Daphne’s dierverzorging @ home persoonsgegevens? 
 Als u als opdrachtgever een relatie met Daphne’s dierverzorging @ home aangaat hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u  op de juiste wijze helpen en zorg dragen voor de juiste afhandeling van de door u gewenste relatie.

 

Wij gebruiken uw naam & adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit of dienstverlening van Daphne’s dierverzorging @ home. Wilt u niet meer benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kunt u dit aangeven d.m.v. een e-mail.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? Uitsluitend de eigenaar van Daphne’s dierverzorging @ home.

 

Daphne’s dierverzorging @ home kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Uw  gegevens worden na 10 jaar vernietigd. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
 Bij de verwerking van persoonsgegevens is Daphne’s dierverzorging @ home gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.


 Voor vragen of uitschrijven voor verdere benadering persoonsgegevens door Daphne’s dierverzorging @ home kunt u altijd contact opnemen met ons via: Daphnesdierverzorging@gmail.com